Başvuru Koşulları ve Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgiye "Genel Bilgiler" bölümünden ulaşabilirsiniz...

 Sayın Meslektaşlarımız,

Jinekolojik endoskopik cerrahide eğitim imkanlarının kısıtlı olması, uzmanlık eğitimi programında standardizasyonunun sağlanamaması ve teknolojideki hızlı gelişmeler uzmanlık sonrası eğitimi oldukça önemli hale getirmiştir.

Bununla birlikte, cerrahi eğitiminde sanal gerçeklik teknolojilerinin uygulama alanına girmesi ile jinekolojik endoskopi eğitimi yeni bir boyut kazanmış ve çıraklık modelinin aksine cerrahi becerilerin objektif olarak değerlendirilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Anabilim Dalımız bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok eğitim organizasyonu ile endoskopik cerrahi eğitiminde önemli görevler üstlenmiştir. Ayrıca, jinekolojik endoskopi eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisi ülkemizde ilk defa Anabilim Dalı'mızda uygulanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde jinekolojik endoskopi eğitimde önemli bir eksiklik uygun ve yeterli süreli bir endoskopi eğitim modelinin veya programının ortaya konamamasıdır. Uzun yıllar süren uğraşlar ile kliniğimizde endoskopi eğitimi ile ilgili alt yapımız tamamlanmış ve 1 ay süreli uzmanlık sonrası eğitim modeli oluşturulmuştur.

Bu modelde, 1 ay içerisinde; teorik eğitim, maketler ve simülatörde eğitim ve ameliyathanede birebir cerrahi eğitim verilmesi ve sonunda sertifikasyon planlanmıştır. İlki 2008 yılı Şubat ayında olmak üzere eğitim programlarımız yılda 3 kez uygulanacaktır ve her programa katılım 5 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıca, endoskopik cerrahinin bir ekip işi olduğu prensibi ile hemşireler için de aynı dönemlerde ve aynı süre ile benzer eğitim programı oluşturulmuştur. Her eğitim dönemi için hemşire sayısı 5 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Endoskopik cerrahiye ilgi duyan ve bu konuda eğitim almak isteyen herkesi eğitim programımıza davet ediyoruz.
 

Prof. Dr. Niyazi Aşkar
E.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Eğitim
Programı Direktörü

   

minduce & bildiri merkezi